Khoa Khoa học cơ bản

Thông tin cập nhật

E-mail Print PDF

+ Lịch dạy học kỳ 3 năm học 2016-2017 (Bổ xung) xem tại đây

+ Lịch dạy học kỳ 3 năm học 2016-2017 xem tại đây

+ Bộ môn Toán phân công dạy học kỳ 3 năm học 2016-2017 xem tại đây

+ Bộ môn Vật lý phân công dạy học kỳ 3 năm học 2016-2017 xem tại đây

+ Thắng lợi mới của đội tuyển Olympic Toán trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2017 xem tại đây

+ Thắng lợi mới của đội tuyển Olympic Vật lý trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2017 xem tại đây

+ Nội dung chương trình ôn thi  Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XX năm 2017 xem tại đây

+ Thông báo số 1 (v/v thi Olympic  Toán học sinh viên trường ĐH SPKT Hưng Yên lần thứ 25 năm 2017) xem tại đây

+ Mẫu đăng ký tham gia thi Olympic Vật Lý 2017 xem tại đây

+ Thông báo số 1 (v/v thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic  Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 20 năm 2017) xem tại đây

+ Bài viết: "50 năm thành lập Trường_KHCB 12/2016" (22/12/2016)

+ Thông báo số 1 (v/v tổ chức thi Olympic toán học sinh viên Trường ĐH SPKT Hưng Yên lần thứ 2 năm 2016) xem tại đây

+ Thông báo số 1(v/v thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc lần thứ 19 năm 2016) xem tại đây

+ Mẫu danh sách đăng ký thi Olympic Vật lý sinh viên Trường ĐH SPKT Hưng Yên 2016 xem tại đây

+ Nội dung chương trình ôn thi  Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XIX năm 2016 xem tại đây

+ Tổng hợp tham gia cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2015 (Huế) của đội tuyển Trường ĐH SPKT Hưng Yên  xem tại đây

+ Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 22 (Quảng Ngãi năm 2014) xem tại đây

 

Last Updated on Thursday, 06 July 2017 01:23  


?>